top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMarcin

Na czym polega odfrankowienie kredytu?

W ostatnich latach Sąd Najwyższy i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydały ważne, korzystne dla frankowiczów wyroki. Odfrankowanie kredytu, zwane także odfrankowieniem, stało się w obliczu tych postanowień bardzo kuszącą perspektywą dla osób zmagających się z zadłużeniem w szwajcarskiej walucie. Coraz więcej kredytobiorców pragnie walczyć o swoje prawa w sądzie – w tym celu powinni zadbać o profesjonalną pomoc prawną, która uprawdopodobni ich sukces. Kancelaria frankowa SubiGo to grupa doświadczonych, kompetentnych specjalistów, która od wielu lat zajmuje się sprawami frankowymi. Ich wsparcie znacznie zwiększa szansę na wywalczenie odfrankowienia kredytu lub unieważnienia umowy kredytowej. Czym różnią się oba pojęcia i jaka jest charakterystyka obu z nich? Odpowiedź na to pytanie prezentujemy w dalszej części artykułu.


Co to jest odfrankowanie kredytu?


Odfrankowanie kredytu jest kolokwialną nazwą postanowienia sądowego w sprawie dotyczącej kredytów we frankach. Zachodzi ono w przypadku, kiedy sąd uznał, że w umowie frankowej były zawarte klauzule niedozwolone. W takiej sytuacji te zapisy umowne są bezskuteczne i frankowicze nie są nimi związani. Jakie klauzule mogą być uznawane za abuzywne? Wśród nich warto wyróżnić:

  • przeliczenie kwoty kredytu z wykorzystaniem kursu franka szwajcarskiego,

  • posługiwanie się spreadem, który polegaja na przeliczaniu kwoty kredytu po kursie kupna franka, a spłacanych w złotówkach rat po kursie sprzedaży szwajcarskiej waluty,

  • korzystanie z tabeli kursowej formowanej w arbitralny sposób przez bank.

Wynikiem odfrankowienia są kredyty we frankach traktowane tak, jakby były pierwotnie zawierane w złotówkach. Zmiana ta dotyczy również rat płaconych w przeszłości, dzięki czemu kredytobiorcy mogą uzyskać zwrot pokaźnej sumy z uiszczonych nadpłat. Odfrankowanie kredytu nie anuluje go, a obliguje frankowicza do dalszego spłacania kredytu według oprocentowania opartego na stałej marży banku oraz wskaźniku LIBOR.


Od czego zacząć starania o odfrankowanie kredytu?


Banki z oczywistych względów nie są chętne do wspierania frankowiczów w dążeniach do odfrankowania kredytu. Chociaż najnowsze wyroki frankowe stawiają w znacznie lepszej pozycji osoby zadłużone, to kredytodawcy często nie chcą pozytywnie ustosunkować się do ich wniosków. W takiej sytuacji najlepsze rozwiązanie stanowi postępowanie sądowe.

Dłużnik składający wniosek do sądu o odfrankowienie kredytu może liczyć na eliminację niedozwolonych zapisów z umowy kredytowej. Powództwo to może jednak mieć sens wyłącznie w przypadku jednego z rodzajów kredytów frankowych – kredytu indeksowanego do waluty obcej. Warto w tym miejscu przypomnieć, że istnieją dwa typy zadłużeń frankowych:

  • kredyty indeksowane – zobowiązanie, którego wypłatę i wartość wyraża się w złotówkach, natomiast spłata odbywa się we frankach,

  • kredyty denominowane – zadłużenie określone jest w szwajcarskiej walucie, a wypłata następuje w polskiej.

Po ustaleniu rodzaju zaciągniętego kredytu należy zlecić prawnikom dokładne przeanalizowanie umowy w celu zweryfikowania czy znajdują się w niej niedozwolone klauzule. Ten etap odgrywa kluczową rolę w całym procesie, dlatego warto skorzystać z pomocy uznanej kancelarii frankowej takiej jak SubiGo.


Jaka jest różnica między unieważnieniem umowy kredytowej a odfrankowaniem?


Kredytobiorcy, którzy decydują się na sądową walkę z bankiem, powinni wiedzieć, czym różni się unieważnienie umowy kredytowej od odfrankowania kredytu.

Odfrankowanie kredytu skutkuje usunięciem z umowy klauzul niedozwolonych przy utrzymaniu w mocy reszty zapisów. Oznacza to, że frankowicz będzie zobligowany do dalszej spłaty zadłużenia w postaci kredytu złotowego z niskim oprocentowaniem. Ma on również szansę na odzyskanie pieniędzy z nadpłaconych rat. Dochodzi do zmniejszenia się salda kredytu oraz przyszłych opłat ratalnych.

Unieważnienie umowy kredytowej we frankach ma na celu osiągnięcie zupełnie innego efektu. Kredyt przestaje obowiązywać, a obie strony sporu są zobowiązane do zwrotu nienależnie przyjętych pieniędzy: frankowicz musi oddać sumę, jaką otrzymał od banku, a kredytodawca jest zobligowany do zwrócenia rat wpłaconych przez dłużnika. Naturalnie, jeśli okaże się, że kwota przyjęta przez kredytobiorcę jest większa niż wartość wpłat, to będzie on w obowiązku zrekompensować bankowi tę różnicę.


Podsumowanie


W wyniku wydania korzystnych wyroków frankowych, osoby posiadające kredyty we frankach mają szansę na skuteczne uwolnienie się od nieuczciwego układu. Trafne określenie, czy bardziej opłacalne jest unieważnienie kredytu we frankach, czy też odfrankowanie kredytu, nie należy do najłatwiejszych, dlatego odpowiednim rozwiązaniem jest udanie się po profesjonalną pomoc prawną. Kancelaria frankowa SubiGo świadczy kompleksowe usługi z tego zakresu, które oprócz dogłębnej analizy sytuacji i przygotowania niezbędnych dokumentów, obejmują również reprezentację klienta w sądzie przez doświadczonego prawnika. Zapraszamy do kontaktu.

34 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

תגובות


bottom of page