top of page

Kredyty denominowane

swiss-francs-4314471_1280.jpg

Borykasz się z kredytem we frankach i zastanawiasz się nad złożeniem pozwu frankowego? Niezależnie od tego, czy posiadasz kredyt denominowany, czy indeksowany, masz duże szanse na osiągnięcie swojego celu w sądzie. Zadbaj o profesjonalne wsparcie doświadczonych prawników – zapewni Ci je uznana kancelaria frankowa SubiGo. Od lat oferujemy kompleksową obsługę spraw frankowych na wszystkich etapach, od analizy sytuacji kredytowej, przez przygotowanie pozwu, po reprezentację klienta na sali sądowej. Sprawdź, na co możesz liczyć w związku z kredytem denominowanym we frankach i zgłoś się do nas!

Czym jest kredyt denominowany?

Kredyt frankowy denominowany to jeden z dwóch najważniejszych typów zadłużeń we frankach. Cechami charakterystycznymi dla niego są kwota oraz saldo kredytu wyrażone w szwajcarskiej walucie. Uruchomienie kredytów frankowych denominowanych zachodzi w złotówkach, natomiast ich kwoty przeliczane są po kursie kupna waluty z dnia podpisania umowy z bankiem. Spłata rat za ten kredyt realizowana jest w złotówkach, a wysokość tych należności określa się w oparciu o kurs franka.

System, na którym bazuje kredyt denominowany do franka, powoduje, że kredytobiorca ponosi bardzo duże ryzyko. Jeżeli dojdzie do niekorzystnych zmian kursu, może on otrzymać niższą kwotę kredytu, niż zakładał na początku. Kłopot stanowi także ścisły związek wysokości rat kredytowych z kursem szwajcarskiej waluty.

Jak odróżnić kredyt denominowany od indeksowanego?

Drugi typ zadłużenia frankowego stanowi kredyt indeksowany. Jego kwota i wypłata wyrażona w złotówkach, a następnie suma kredytu zostaje przeliczona na franki. Wartość uzyskaną po przeliczeniu księguje się jako saldo zadłużenia. Odwrotną konwersję przechodzą raty kredytowe, które w dniu spłaty przeliczane są na złotówki zgodnie z arbitralnie obowiązującą tabelą banku. Efektem zasad rządzących kredytem indeksowanym jest sytuacja, w której frankowicz zna kwotę, o którą wnioskuje, ale nie może dokładnie przewidzieć sumy, jaką będzie musiał oddać do banku. Wielu kredytobiorców zmaga się również z problemem wzrastającej wysokości rat, co wprost wynika z uzależnienia jej od kursu szwajcarskiej waluty.

Okazuje się, że kredyt indeksowany i denominowany to zbliżone pojęcia. Fundamentalną różnicę między nimi stanowi rodzaj waluty, w jakiej była ustalona kwota kredytu. Zadłużenia denominowane wyraża się we frankach, natomiast indeksowane określane są w złotówkach. Innym, szczególnie istotnym aspektem z perspektywy frankowicza chcącego złożyć pozew frankowy, jest to, co można osiągnąć w sądzie. Profesjonalna kancelaria frankowa SubiGo może pomóc kredytobiorcom wywalczyć unieważnienie umowy frankowej w przypadku kredytu denominowanego lub odfrankowienie zadłużenia indeksowanego do CHF. Unieważnienie, zwane oficjalnie stwierdzeniem nieważności umowy kredytowej, prowadzi do uwolnienia się od relacji z bankiem, natomiast odfrankowienie pozwala na spłatę kredytu w złotówkach, na korzystnych warunkach. Zapraszamy do kontaktu.

Bez tytułu.jpg
bottom of page