top of page

Kredyty indeksowane

money-2856721_1280.jpg

Kredyt indeksowany to jeden z dwóch głównych typów kredytów, które zaciągali frankowicze. W tym przypadku mowa o zadłużeniu, które zaciągane jest w polskiej walucie, ale obliczane na bazie kursu franka szwajcarskiego. Istnieją jednak również kredyty indeksowane do innych walut, w tym do euro. W związku z korzystnymi wyrokami frankowymi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego coraz więcej kredytobiorców decyduje się na batalię sądową z bankiem. Przekonaj się, na co możesz liczyć w przypadku kredytu indeksowanego.

Dlaczego kredyty indeksowane były tak popularne?

Obecnie powszechnie zdajemy sobie sprawę z tego, jakie zagrożenie niosą za sobą kredyty we frankach. Lata temu ta świadomość była znacznie mniejsza, a dodatkowo rozwiązanie to kusiło wieloma korzyściami. Najważniejszą przyczyną popularności, jaką osiągnął kredyt indeksowany w CHF, było niskie oprocentowanie, które wynikało m.in. z tego, że było oparte o stawkę LIBOR, a nie WIBOR. W wyniku tego, przy założeniu, że kurs franka spada lub choćby utrzymuje się na stałym poziomie, można było zyskać dużą oszczędność w skali długofalowej. Realia niestety nie odpowiadały tym optymistycznym przewidywaniom i obciążenie wielu dłużników było większe, aniżeli zakładali.

Na czym polega kredyt indeksowany?

Kredyt indeksowany do CHF charakteryzuje to, że jest wyrażany i wypłacany w złotówkach. Kiedy następuje wypłata, jego kwota zostaje przeliczona na franki oraz jest księgowana jako saldo zadłużenia. W przypadku rat natomiast w dniu spłaty dochodzi do przeliczenia z franków na złotówki według tabeli przygotowanej przez bank.

Co to oznacza? Konsekwencją powyższych założeń jest sytuacja, w której frankowicz wie, o jaką sumę się ubiega, ale nie jest w stanie oszacować, jak dużą kwotę będzie zwracać bankowi. Brak pewności co do wysokości odnosi się również do rat kredytowych – wielu kredytobiorców spotkało się z problemem znacznego wzrostu tychże rat, w stosunku do tego, czego spodziewali się na początku.

Jaka jest różnica między kredytem indeksowanym a denominowanym?

Aby wskazać różnice pomiędzy oboma typami zadłużeń, należy przedstawić krótko, czym jest kredyt denominowany. Mowa o zobowiązaniu cechującym się tym, że kwota i saldo kredytu wyrażone są w obcej walucie, natomiast sam kredyt uruchamiany jest w złotówkach. Oznacza to, że kredyt indeksowany różni się od denominowanego walutą, w jakiej określono kwotę kredytu. Można wskazać również różnicę pod względem tego, czym może skutkować pozew frankowy w obu przypadkach.

Posiadacze kredytu frankowego indeksowanego do CHF mają szansę na wywalczenie unieważnienia umowy kredytowej. W przypadku zadłużenia denominowanego możliwe jest jedynie jego odfrankowanie. W obu przypadkach frankowicz powinien zgłosić się po fachową pomoc prawną. Kancelaria frankowa SubiGo to grono ekspertów zapewniające kompleksową obsługę spraw frankowych, włącznie z reprezentacją klienta w sądzie. Walcz skutecznie o swoje prawa na sali sądowej – skontaktuj się z SubiGo!

bottom of page