top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMarcin

Jak wygląda rozliczenie z bankiem z kredytu frankowego po wygranej?

Wiele osób decydujących się na złożenie pozwu frankowego zastanawia się nad tym, jak wygląda rozliczenie z bankiem kredytu frankowego po wygranej na sali sądowej. Model, jaki przyjmie to rozliczenie z bankiem po wygranej, zależy w głównej mierze od tego, co wywalczył frankowicz. Istnieją różne scenariusze – kredytobiorca mógł starać się m.in. o stwierdzenie nieważności umowy frankowej, usunięcie klauzuli przeliczeniowej czy zamianę klauzuli przeliczeniowej na taką, która bazuje na kursie NBP. W dzisiejszym tekście wyjaśniamy ewentualne sytuacje, z jakimi mogą spotkać się frankowicze, po wygraniu w sądzie batalii z bankiem.


Co to są klauzule abuzywne?


Od kilku lat osoby posiadające kredyty we frankach szwajcarskich zajmuję znacznie korzystniejszą niż wcześniej pozycję w walce sądowej z bankami. Zmiana ta wynika z wyroków frankowych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego, które wyraźnie poprawiły sytuację frankowiczów. Kluczowym pojęciem w tym kontekście okazuje się klauzula niedozwolona, zwana również abuzywną. Jakiego rodzaju zapisy można określić tym mianem? Należą do nich m.in.:

  • posługiwanie się przez banki własnymi, arbitralnie formułowanymi tabelami kursowymi,

  • korzystanie ze spreadu, czyli przeliczanie kwoty kredytu po kursie kupna franka szwajcarskiego, a rat spłacanych w polskiej walucie po kursie sprzedaży franka,

  • wykorzystywanie kursu szwajcarskiej waluty do przeliczania kwoty kredytu.

Obecność klauzul abuzywnych w umowie kredytowej może spowodować, że sąd stwierdzi jej nieważność lub dokona odfrankowienia kredytu.


Czym różni się odfrankowienie kredytu od unieważnienia umowy kredytowej?


Różnica między odfrankowieniem kredytu a unieważnieniem umowy kredytowej wpływają w znaczny sposób na to, jak wygląda rozliczenie z bankiem po wygranej sprawie dotyczącej kredytu frankowego. Odfrankowanie kredytu polega na eliminacji z umowy frankowej klauzul abuzywnych przy jednoczesnym utrzymaniu w mocy pozostałych zapisów. Stwierdzenie nieważności umowy kredytowej wiąże się natomiast z tym, że jest ona traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta. Oznacza to, że obie strony sporu zobligowane są do zwrócenia nienależnie przyjętych środków finansowych. Kiedy wiesz już, czym różni się odfrankowienie kredytu od unieważnienia umowy frankowej, możemy przejść do omówienia sposobów rozliczenia się frankowicza z bankiem w jednej i drugiej sytuacji.


Co następuje po odfrankowieniu kredytu?


Wygrana frankowiczów skutkująca odfrankowieniem kredytu nie sprawia, że przestaje on obowiązywać. Dłużnik w dalszym ciągu jest zmuszony do spłacania swojego zobowiązania – powinność tę realizuje jednak na korzystniejszych niż wcześniej warunkach. Kredytobiorca spłaca kredyt w złotówkach z niskim oprocentowaniem opartym na stałej marży banku, a także wskaźniku LIBOR. Co więcej, zmiana waluty ze szwajcarskiej na polską dotyczy również zapłaconych rat, co pozwala frankowiczom otrzymać zwrot nadpłaconych kwot. Inną konsekwencję tej modyfikacji stanowi zmniejszenie się przyszłych rat oraz salda kredytu. Podsumowując, rozliczenie z bankiem po wygranej skutkującej odfrankowieniem kredytu wygląda tak, że kredytobiorca dalej spłaca zadłużenie, ale na wyjątkowo korzystnych zasadach.


Jak wygląda rozliczenie z bankiem po unieważnieniu umowy frankowej?


Zupełnie inaczej sytuacja wygląda, kiedy wygrana frankowiczów w sądzie przynosi nieważność umowy frankowej. Jak wspomnieliśmy wcześniej, w takim wypadku uznaje się, że umowa pomiędzy bankiem a frankowiczem nigdy nie obowiązywała i obie strony są zobowiązane do zwrotu otrzymanych pieniędzy. Kredytobiorca musi oddać bankowi kwotę kredytu, a bank zobligowany jest do zwrócenia uiszczonych rat kredytu, zapłaconych odsetek oraz innych opłat okołokredytowych.

Istnieją dwie teorie, zgodnie z którymi następuje rozliczenie się frankowicza z bankiem. Bardziej w sprawach frankowych preferowana jest korzystniejsza dla kredytobiorcy teoria dwóch kondykcji. Według niej każde z roszczeń jest traktowane jako niezależne od siebie – jeżeli bank chce dochodzić swoich roszczeń, to musi wezwać dłużnika do ich zapłaty, stawiając mu zarzut potrącenia i wskazując właściwą podstawę prawną. Oznacza to, że nawet jeśli suma wpłacona przez frankowicza, jest mniejsza niż otrzymana wartość kredytu, to bank musi dokonać zwrotu pieniędzy. Co więcej, może się okazać, że roszczenie banku jest przedawnione, ponieważ tego typu instytucje obowiązuje krótszy, trzyletni okres przedawnienia biegnący od dnia wypłaty kredytu lub jego transz. O skuteczności zarzutu przedawnienia rozstrzyga sąd orzekający.

Zgodnie z teorią salda natomiast kredytodawca nie musi wnosić o potrącenie swojej wierzytelności z wierzytelnością kredytobiorcy, gdyż następuje ono automatycznie. Obranie tej teorii skutkuje tym, że nawet mimo wygranej sprawy, dłużnik jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu różnicy między sumą dokonanych wpłat w postaci rat a kwotą pobranego kredytu. Na szczęście dla konsumentów Sąd Najwyższy jako teorię właściwą do obowiązywania w polskim orzecznictwie wskazuje w swoich uchwałach teorię dwóch kondykcji.

Istotną konsekwencją unieważnienia umowy kredytowej jest również fakt, iż drogi kredytobiorcy i banku ostatecznie się rozchodzą. Należy podkreślić, że na nieruchomości, na którą zaciągany był kredyt, przestaje ciążyć hipoteka. Niekiedy w celu spłaty pozostałej części zadłużenia frankowicze biorą kredyty refinansowane lub podpisują ugodę z bankiem, która umożliwia wydłużenie okresu zwrotu reszty należności.


Podsumowanie


Model rozliczenia z bankiem po wygranej sprawie o kredyt frankowy zależy od tego, czy doszło do odfrankowienia zadłużenia, czy też unieważnienia umowy kredytowej. Zanim jednak dojdzie do osiągnięcia tego sukcesu, trzeba odpowiednio obrać strategię postępowania. W tym celu warto zdecydować się na fachowe doradztwo prawne. Kancelaria frankowa SubiGo zapewnia kompleksowe usługi prawne z zakresu spraw frankowych, które obejmują m.in. analizę sytuacji kredytowej, sporządzenie i złożenie pozwu frankowego oraz reprezentację klienta w sądzie. Postaw na pomoc profesjonalistów i uwolnij się od kredytu we frankach.

3912 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page