top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraAdrian Goska

Kredyt indeksowany a denominowany

Zaktualizowano: 24 wrz 2021

Jedno z podstawowych zagadnień, które musi rozumieć frankowicz, brzmi – kredyt indeksowany a denominowany, czym się one różnią? Ważne wyroki frankowe Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego zapadające na korzyść kredytobiorców sprawiają, że coraz większa liczba dłużników ma zamiar dochodzić swoich racji na sali sądowej. Aby umieć prawidłowo obrać cel, który będzie przyświecać Twoim bataliom z bankiem, musisz poznać podstawowe pojęcia z obszaru spraw frankowych oraz zapewnić sobie profesjonalną pomoc prawną. Odpowiednie zrealizowanie obu zadań sprawi, że Twoje szanse na zwycięstwo z kredytodawcą znacząco wzrosną. Zrób pierwszy krok i przekonaj się, jakie są różnice pomiędzy kredytem denominowanym a indeksowanym.


Czym jest kredyt indeksowany?


Jednym z dwóch rodzajów najczęściej zaciąganych zobowiązań przez osoby posiadające kredyty frankowe był kredyt indeksowany do CHF. Co charakteryzuje tę formę zadłużenia? Kredyt indeksowany do CHF wyróżnia się tym, że jego kwota jest wyrażana i wypłacana w złotówkach. W chwili wypłaty przelicza się ją na walutę szwajcarską, wobec której kredyt jest indeksowany. Przeliczona suma księgowana jest jako saldo zadłużenia, a raty, najczęściej w dniu spłaty, przelicza się natomiast z franków na złotówki. Co istotne, obliczenia przeprowadzane są przy użyciu arbitralnie narzucanej tabeli banku, a nie kursów zewnętrznych.

Jakie są konsekwencje przedstawionych założeń w przypadku kredytów indeksowanych? Najważniejszym wnioskiem płynącym z ich analizy jest fakt, że kredytobiorca wie, o jaką kwotę wnioskuje, ale nie ma jasnej informacji, ile pieniędzy będzie musiał zwrócić bankowi. Ze względu na uzależnienie od kursu franka, z biegiem lat wysokość rat kredytu w przypadku wielu frankowiczów znacznie wzrastała w stosunku do tego, jakie kwoty wchodziły w grę na początku.


Co to jest kredyt denominowany?


Inną formą kredytu we frankach szwajcarskich jest kredyt denominowany do CHF. Ten rodzaj zadłużenia charakteryzuje się tym, że saldo kredytu oraz jego kwota określone są w obcej walucie. Kredyt denominowany uruchamiany jest jednak w złotówkach, a jego kwotę przelicza się po kursie kupna waluty z dnia podpisania umowy z bankiem. A co z ratami kredytowymi? Ich spłata następuje w złotówkach, a ich wysokość ustalana jest na podstawie kursu franka szwajcarskiego.

Zasady rządzące kredytami denominowanymi sprawiają, że są one bardzo ryzykowne dla kredytobiorców. Frankowicze decydujący się na to rozwiązanie, w przypadku mniej korzystnego kursu mogli otrzymać mniejszą kwotę kredytu niż pierwotnie oczekiwali. Podobnie jak w przypadku kredytów indeksowanych, problemem jest również uzależnienie wysokości rat od kursu franka.


Kredyt indeksowany a denominowany – czym różnią się oba pojęcia?


Zastanawiając się nad dylematem, pt. kredyt indeksowany a denominowany, można dojść do wniosku, że istnieje pomiędzy nimi wiele podobieństw. W obu przypadkach mamy do czynienia z kredytami wypłacanymi w złotówkach, których raty w dużej mierze uzależnione są od kursów obcej waluty. Można jednak wskazać pewne cechy, które odróżniają od siebie oba te rodzaje zadłużenia. Podstawową różnicę stanowi to, w jakiej walucie została określona kwota kredytu – w przypadku kredytu denominowanego mowa o franku szwajcarskim, natomiast w przypadku kredytu indeksowanego jest nią polski złoty. Obie formy kredytu różni również to, czego mogą oczekiwać zaciągający je frankowicze po złożeniu pozwu frankowego do sądu. W dalszej części tekstu przedstawimy perspektywy stojące przed dłużnikami w obu przypadkach.


Jak wygląda spłata kredytu denominowanego?


Kredytobiorca decydujący na kredyt denominowany we frankach jest zobowiązany do regularnego opłacania rat. Ich wysokość uzależniona jest od aktualnego kursu franka szwajcarskiego i w zależności od jego wahań się zmienia. Spłat rat kredytu denominowanego dokonuje się w złotówkach.

Co w przypadku, gdy po złożeniu pozwu frankowego sędzia orzeknie obecność klauzul abuzywnych w umowie frankowej? Możliwe jest wtedy odfrankowienie kredytu, które wiąże się ze zwrotem nadpłaconych rat i zmniejszeniem salda kredytu. Umowa kredytowa nie przestaje jednak istnieć, dzięki czemu frankowicz może korzystać z kredytu o niskim oprocentowaniu.


Jak wygląda spłata kredytu indeksowanego?


W kontekście kredytu indeksowanego mamy do czynienia z sytuacją, w której zarówno kwota kredytu, jak i jego spłata dokonywana jest w polskiej walucie. Wysokość spłacanych rat jest jednak zdeterminowana przez aktualny kurs franka szwajcarskiego, co nie pozostaje bez znaczenia ze względu na długi okres, na jaki zaciąga się kredyty hipoteczne.

Jeżeli sąd uzna klauzule indeksacyjne za niedozwolone, to kredytobiorca może osiągnąć unieważnienie kredytu we frankach. Wiąże się to z koniecznością zwrotu nienależnych sum przyjętych przez obie strony oraz uznaniem umowy za niebyłą od samego początku. Jest to z pewnością kusząca opcja dla dłużnika, jednak wiąże się ona z obowiązkiem niezwłocznego zwrotu kwoty otrzymanego kredytu.


Podsumowanie


Wiesz już, czym charakteryzuje się kredyt indeksowany, a czym denominowany. Znajomość podobieństw i różnic między nimi pozwala na lepsze określenie swoich oczekiwań w związku z potencjalnym pozwem frankowym. W obliczu korzystnych wyroków frankowych nie warto czekać, tylko zdecydować się na ten ruch jak najszybciej. Aby cała procedura poszła sprawnie, należy zwrócić się o pomoc do doświadczonych specjalistów. Kancelaria frankowa SubiGo to grupa uznanych ekspertów profesjonalizujących się w zakresie spraw frankowych. Oferujemy kompleksową obsługę prawną obejmującą nie tylko analizę sytuacji kredytowej oraz przygotowanie wszelkich formalności i wniosków, ale także fachową reprezentację prawnika na sali sądowej. Daj sobie szansę na zwycięstwo z bankiem i postaw na kancelarię frankową SubiGo.

157 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Kommentare


bottom of page