top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraTomasz

Wyrok frankowy przeciwko mBank S.A. sygn. I C 2307/21

Kolejny wyrok w ekspresowym tempie 6 miesięcy po przeprowadzeniu tylko jednej rozprawy.


Sąd ustalił, że umowa o kredytu hipotecznego dla osób fizycznych zawiera klauzule abuzywne i stwierdził, że umowa jest nieważna w całości.


Ponadto zasądził od pozwanego MBank S.A. z siedzibą w Warszawie zwrot nienależnie pobranych środków w kwocie 286.977,00 PLN.


Gratulujemy klientom!


Treść wyroku:


38 wyświetleń1 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page