top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMarcin

Wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A Sygnatura akt I C 620/21

Wrzesień rozpoczynamy kolejnym korzystnym wyrokiem przeciwko mBank!


Sąd ustalił, że umowa o kredytu hipotecznego dla osób fizycznych zawiera klauzule abuzywne i stwierdził, że umowa jest nieważna w całości.


Ponadto zasądził od pozwanego MBank S.A. z siedzibą w Warszawie zwrot nienależnie pobranych środków w kwocie 74.456,00 PLN oraz 134.562,00 CHF.


Treść wyroku:


97 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page