top of page
Szukaj
  • Marcin

Wyrok w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank S.A.

Kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank S.A.


Sąd ustalił, że umowa o kredytu hipotecznego dla osób fizycznych zawiera klauzule abuzywne i stwierdził, że umowa jest nieważna w całości.


Ponadto zasądził od pozwanego Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwrot nienależnie pobranych środków w kwocie i 103.656,00 PLN.


Gratulujemy klientom!


Treść wyroku:99 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page