top of page
Szukaj
  • Tomasz

Wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A Sygnatura akt I C 298/21

Kancelaria SubiGo nie zwalnia! Kolejny wyrok w ekspresowym tempie 3 miesięcy i 10 dni po przeprowadzeniu tylko jednej rozprawy.


Sąd ustalił, że umowa o kredytu hipotecznego dla osób fizycznych zawiera klauzule abuzywne i stwierdził, że umowa jest nieważna w całości.


Ponadto zasądził od pozwanego MBank S.A. z siedzibą w Warszawie zwrot nienależnie pobranych środków w kwocie 86.517,22 PLN.Treść wyroku:181 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page