top of page
Szukaj
 • Zdjęcie autoraMarcin

Zaświadczenie o spłacie kredytu frankowego – jak je uzyskać?

Zaświadczenie o spłacie kredytu jest jednym z kluczowych dokumentów niezbędnych Frankowiczowi do efektywnego złożenia pozwu frankowego przeciwko bankowi. Ze względu na to, że na otrzymanie zaświadczenia należy poczekać, warto zdecydować się na ten ruch jak najszybciej. Dzięki temu można zminimalizować straty i zaoszczędzić znaczną sumę pieniędzy. W dalszej części wyjaśniamy między innymi, ile czasu ma bank na wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu, a także co powinien zawierać prawidłowo wypełniony wniosek.


Co należy zamieścić we wniosku o zaświadczenie z banku o spłacie kredytu?


Prawidłowe złożenie wniosku o zaświadczenie z banku o spłacie kredytu stanowi pierwszy krok na drodze do wytoczenia pozwu sądowego przeciwko kredytodawcy. Frankowicze nie są zobligowani do wniesienia tego wniosku w konkretnej formie – mogą to zrobić ustnie przez telefon lub w siedzibie banku, a także pisemnie drogą pocztową lub mailową. Dobrym posunięciem jest zachowanie potwierdzenia złożenia wniosku, gdyż może to ułatwić późniejsze próby monitorowania losów swojej sprawy.

Jakie informacje powinny się znaleźć we wniosku o zaświadczenie o spłacie kredytu? Następujące pozycje są obligatoryjne:

 • dane wnioskodawcy (kredytobiorcy),

 • dane adresata (nazwa i adres banku),

 • miejscowość i data,

 • data zawarcia kredytu,

 • nazwa i numer kredytu,

 • forma, w jakiej ma zostać wysłane zaświadczenie o spłacie kredytu (papierowo lub elektronicznie),

 • adres, na który wnioskodawca chce otrzymać zaświadczenie o spłacie kredytu.

W celu poprawnego wypełnienia wniosku o zaświadczenie z banku o spłacie kredytu oraz zaplanowania dalszych działań warto postarać się o profesjonalne doradztwo prawne. Kancelaria frankowa SubiGo to zespół doświadczonych prawników, którzy pomogą prawidłowo załatwić wszelkie formalności i wesprą klienta w walce o unieważnienie kredytu we frankach. Korzystne dla Frankowiczów wyroki Sądu Najwyższego oraz TSUE sprawiają, że mają oni duże szanse na wygraną z bankami. Jest to jednak meta długiej drogi, której początkiem jest uzyskanie zaświadczenia z banku o spłacie kredytu.


Co powinno zawierać zaświadczenie z banku o spłacie kredytu?


Zaświadczenie o spłacie kredytu informuje o tym, w jaki sposób była wykonywana umowa między bankiem a kredytobiorcą. Stanowi ono dowód na potrzeby postępowania sądowego oraz umożliwia określenie wysokości ewentualnych roszczeń Frankowicza wobec banku. Dokument ten musi zawierać:

 • daty, a także kwoty wypłacania przez bank transz kredytu (lub jego całości) wyrażone w złotówkach oraz we frankach wraz z podaniem kursu przeliczenia waluty,

 • daty, a także kwoty wpłacanych przez kredytobiorcę rat kapitałowych i odsetkowych wyrażone w złotówkach oraz we frankach wraz z podaniem kursu przeliczenia waluty,

 • daty i kwoty innych płatności,

 • kwotę obecnego zadłużenia osoby posiadającej kredyt frankowy wynikającego z umowy kredytowej w złotówkach i frankach,

 • wysokość oprocentowania stosowanego przez bank oraz informacje o jego zmianach.

Uzyskanie zaświadczenia o spłacie kredytu frankowego to ważna część przygotowań do złożenia pozwu w sądzie. Określenie pełnego zakresu informacji potrzebnych do wniesienia powództwa jest zależne od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy, dlatego tak istotne jest zapewnienie sobie pomocy fachowej kancelarii frankowej.


Ile kosztuje wydanie zaświadczenia z banku o spłacie kredytu?


Osoby decydujące się na złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia z banku o spłacie kredytu muszą wnieść odpowiednią opłatę wskazaną w cenniku kredytodawcy. Wysokość kwoty uzależniona jest od ustaleń banku i wynosi zazwyczaj od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Ile czasu ma bank na wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu? Zazwyczaj okres oczekiwania wynosi około 30 dni, jednak w przypadku niektórych instytucji trwa on krócej. Dobrą praktyką jest utrzymywanie bieżącego kontaktu z bankiem w celu sprawdzania stanu rozpatrywanego wniosku. Jeśli kredytodawca będzie zwlekał z odpowiedzią na wniosek, Frankowicz może z pomocą kancelarii frankowej złożyć reklamację.

Analogiczną strategię stosuje się w momencie, gdy bank nie chce wydać zaświadczenia o spłacie kredytu. Przyczyną takiego postępowania może być zaprzestanie spłacania kredytu przez kredytobiorcę. W takiej sytuacji należy złożyć reklamację – jeżeli ten sposób zawiedzie, można zwrócić się do Rzecznika Finansowego o podjęcie interwencji, ponieważ bank nie może odmówić wydania oświadczenia z powodu niespłacania zadłużenia.


Podsumowanie


Wniosek do banku o zaświadczenie o spłacie kredytu jest bardzo istotny w kontekście przyszłego pozwu frankowego. Zadbaj o poprawne przeprowadzenie procesu składania wniosku i skorzystaj z pomocy kancelarii SubiGo. Nasze doświadczenie jest gwarancją prawidłowego załatwienia wszelkich formalności i fachowego doradztwa w zakresie kredytów frankowych. Potrzebne Ci zaświadczenie o spłacie kredytu z PKO BP, BNP Paribas, Santander albo innego banku? Zgłoś się do nas!


Sprawdź też inne nasze wpisy:

1643 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page