top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraTomasz

Zwrot nadpłaconych środków po całkowitej spłacie kredytu frankowego. Czy to możliwe?

Zaktualizowano: 28 wrz 2021Wielu kredytobiorców tzw. Frankowiczów, zadaje nam pytanie "Spłaciłem kredyt - czy mogę odzyskać nadpłacone pieniądze?". Odpowiedź jest twierdząca. Każdy kredyt walutowy na cele związane z potrzebami konsumenta, nawet ten już spłacony może być poddany ocenie sądowej pod kątem abuzywności, czyli zgodności postanowień umowy z prawem. Jeśli taka ocena wypadnie niekorzystnie dla banku, będzie on zobowiązany do zwrotu wszystkich świadczeń kredytobiorcy.


Czego możemy domagać się od banku?


Najczęściej świadczeniami podlegającymi zwrotowi z umów kredytowych, uznanych za nieważne należą:

  • raty kapitałowe,

  • raty odsetkowe,

  • koszty prowizji za udzielenie kredytu, aneksy,

  • składki na ubezpieczenia.

Powyższe stanowi tzw. świadczenie nienależne i zgodnie z treścią art. 410 § 1 w związku z art. 405 Kodeksu Cywilnego, kredytobiorcy przysługuj zwrot tych świadczeń.

Powyższe potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 16 lutego 2021 roku, III CZP 11/20.

„Stronie, która w wykonaniu umowy kredytu, dotkniętej nieważnością, spłacała kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot spłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego (art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.) niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie jest dłużnikiem banku z tytułu zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty kredytu”.
Bank zwrócił pieniądze, co dalej?


W przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności umowy kredytu frankowego, kredytobiorca będzie zobowiązany do zwrotu jedynie kwoty, jaką otrzymał od banku. Z naszych wyliczeń dokonanych na podstawie analizy setek umów wynika, że różnica nadpłaty w takich umowach już spłaconych, sięga nawet 30% wartości kapitału. Warto zatem sięgnąć do szuflady i odgrzebać starą spłaconą umowę frankową, bo może okazać się, że leżą tam dość spore pieniądze. Pomagając Frankowiczom niejednokrotnie, okazywało się, że suma nienależna bankowi stanowiła wartość dobrego auta, a nawet małego mieszkania! Warto się pospieszyć, gdyż jak każde roszczenie, również i te ze spłaconego kiedyś kredytu (pożyczki) ulega przedawnieniu.Jak możemy Ci pomóc?


Zachęcamy zatem, aby przy wiosennych porządkach w szufladach zwrócić uwagę na takie umowy. Analiza umów w naszej kancelarii SubiGo jest zawsze bezpłatna. W przypadku, gdy wypadnie ona pozytywnie, nasi doświadczeni prawnicy złożą w Państwa imieniu pozew do sądu o zwrot wszystkich nienależnie pobranych Państwu kwot pieniężnych.


Zapraszamy do wypełnienia formularza lub kontaktu telefonicznego. Formularz kontaktowy

+48 600 970 929

pomoc@kancelariasubigo.pl


940 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page